SCENEN

Mitt i Södra Brukets industriminne har Föreningen Scenbrottet, med generöst tillstånd från markägaren Cementa AB, påbörjat skapandet av Södra Ölands nya sommarscen: Scenen Södra Bruket.

Scenen Södra Bruket är en scen för alla. Här vill vi bjuda publiken på ett brett utbud av evenemang för alla åldrar: musikteater, jazz, klassiskt, dans, poesiuppläsningar, workshops mm. Scenen kommer också att kunna bokas för andra arrangemang. Inom Södra Brukets industriminne kan du även uppleva Geologiska trädgården, vandringsleden Bergstigen och kunskapsplatsen Navet.

Skissen nedan visar hur scenen med sina fyra containrar kan komma att se ut när den är färdig. Så här långt är scengolv och två undercontainrar på plats. Nu återstår att färdigställa scenen till en fullt fungerande arena för musik och scenkonst. El ska dras fram, VA-lösningar ordnas. Därefter ska containrarna inredas med loger, pentry, förvaringsutrymmen och toaletter. Det vill vi göra så snart som möjligt. Längst ner på sidan ser du fasadritningar framtagna av arkitekt Claes Thörnblad, Arkitekt & Miljö AB 2020.

Skiss av arkitekt Fredrik Wallin

Fasadritningar framtagna av arkitekt Claes Thörnblad, Arkitekt & Miljö AB 2020.

SAMVERKAN

 

Scenen Södra Bruket byggs i samverkan mellan det lokala närings- och föreningslivet och intresserade privatpersoner. Tillsammans har vi lagt grunden till en ny arena där publiken redan nu kan uppleva musik och scenkonst. Under 2022 hoppas vi kunna färdigställa scenen.
I vår programläggning samverkar vi med andra kulturkreativa verksamheter lokalt, regionalt och nationellt.

Vi vill särskilt tacka nedanstående föreningar, företag och organisationer för stöd och medverkan:

Degerhamns hembygdsförening
Södra Möckleby sockenförening
Södra Möckleby idrottsförening
Bostadsrättsföreningen Södra Bruket
Pizzeria Degerhamn
Kammarmusikföreningen Musik på Allvar
Experimentellt kulturarv
Jazzakademi Södra Öland
Mörbylånga kommun
Mörbylånga Kulturskola
Länsmusiken, Kalmar läns musikstiftelse
Länsstyrelsen Kalmar
Linneuniversitetet