top of page

samverkan

Scenen Södra Bruket byggs i samverkan mellan det lokala närings- och föreningslivet och intresserade privatpersoner. Tillsammans har vi lagt grunden till en ny arena där publiken redan nu kan uppleva musik och scenkonst. Under 2022

hoppas vi kunna färdigställa scenen.

 

I vår programläggning samverkar vi med andra kulturkreativa verksamheter lokalt, regionalt och nationellt.

 

Vi vill särskilt tacka nedanstående föreningar, företag och organisationer för stöd och medverkan:

Degerhamns hembygdsförening

 

Södra Möckleby sockenförening

 

Södra Möckleby idrottsförening

Bostadsrättsföreningen Södra Bruket

 

Pizzeria Degerhamn

 

Kammarmusikföreningen Musik på Allvar

Experimentellt kulturarv

 

Jazzakademi Södra Öland

Mörbylånga kommun

Mörbylånga Kulturskola

Länsmusiken, Kalmar läns musikstiftelse

Länsstyrelsen Kalmar

Linneuniversitetet

bottom of page